Privacyverklaring

Formosa Grafisch Ontwerp, gevestigd aan Grebberstraat 33, 2021 ZA Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u telefonisch contact opnemen met 023-525 05 14 of een e-mail sturen naar info@formosaontwerp.nl.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Formosa Grafisch Ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Formosa Grafisch Ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens maakt Formosa Grafisch Ontwerp geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Formosa Grafisch Ontwerp bewaart uw persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Formosa Grafisch Ontwerp verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Formosa Grafisch Ontwerp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@formosaontwerp.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Formosa Grafisch Ontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@formosaontwerp.nl.